ROK 2016

Czy certyfikacja systemów alarmowych będzie obowiązkowa?
Jerzy W. Sobstel


nr 1

str. 12
Nowe normy – elektroniczne systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe i wytyczne stosowania
Andrzej Ryczer

nr 2

str. 78
ROK 2015
Czy centra odbiorcze alarmów i stacje monitorowania alarmów
są bezpieczne? - Jerzy W. Sobstel

nr 1

str. 8
Normalizacja usług w ochronie osób i mienia
Jerzy W. Sobstel
nr 4
str. 8
ROK 2014
Rekomendacje PISA dot. potwierdzenia zgodności elektronicznych systemów zabezpieczeń i stosowanych w nich urządzeń podlegających klasyfikacji z wymogami prawa
nr 5

str. 13
Normalizacja usług, certyfikacja firm usługowych
- Jerzy W. Sobstel

nr 5

str. 14
ROK 2013
Normalizacja i certyfikacja usług
- Jerzy W. Sobstel

nr 1

str. 12
Czujki magnetyczne
- Maksymilian Majerski, Andrzej Tomczak

nr 5

str. 92
ROK 2012
Zasady sztuki przy wykonywaniu systemów zabezpieczeń
Andrzej Tomczak

nr 2

str. 28
Europejskie Forum Normalizacyjne – spotkanie w NOT
Andrzej Popielski

nr 2

str. 82
Nie tylko o pożarowej normalizacji
- z brygadierem dr. inż. Waldemarem Wnękiem rozmawia Andrzej Popielski

nr 4

str. 22
Certyfikacja i badania systemów alarmowych
- Instytut Tele- i Radiotechniczny

nr 4

str. 66
ROK 2011
Deklaracje zgodności dla urządzeń stosowanych w elektronicznych systemach zabezpieczeń
Andrzej Tomczak

nr 1

str. 16
Nowe normy na systemy i urządzenia transmisji alarmów włamaniowych i napadowych (1)
Jerzy W. Sobstel

nr 2

str. 16
Posiedzenie KT TC 72 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN w Katowicach
Jerzy W. Sobstel

nr 5

str. 76
ROK 2010
A po co nam te normy? (Forum)
JERZY W. SOBSTEL

nr 2

str. 75
Wymagania funkcjonalne wg nowej normy PN-EN 50131 - czujki wykrywania ruchu
Maksymilian Majerski

nr 2

str. 78
Normy – stan na 2010 r. oraz zaszłości (Forum)
Stefan Jerzy Siudalski

nr 2

str. 83
O nowych normach – konferencja PISA
Andrzej Tomczak

nr 3

str. 22
Normy i certyfikaty na systemy monitoringu włamaniowego i napadowego (1)
Jerzy W. Sobstel

nr 6

str. 20
ROK 2009
Normy, certyfikaty i inne demony
JERZY W. SOBSTEL

nr 1

str. 14
Kontrowersyjny paragraf 13
Henryk Dąbrowski
Andrzej Tomczak (projekt załącznika nr 1)

nr 3

str. 64
Projekt załącznika nr 1 Rozp. MSWiA, cz. II
Andrzej Tomczak

nr 4

str. 54
Normy europejskie
Stefan Jerzy Siudalski
Cz. I
Cz. II

nr 5
nr 6

str. 12
str. 61
ROK 2008
Stan prac Komitetu Technicznego PKN nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
ANDRZEJ RYCZER, PIOTR GÓRECKI

nr 4

str. 42
ROK 2007
Co warto zmienić? Dziesięć lat ustawy o ochronie osób i mienia
Andrzej Popielski rozmawia z Eugeniuszem Winieckim – prezesem Polskiej Izby Systemów Alarmowych, Bogdanem Tatarowskim – prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz ze Sławomirem Wagnerem – prezesem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia

nr 2

str. 18
Zamki, zaczepy. Przewodnik po klasyfikacji na podstawie PN-EN 12209 oraz poprawki PN-EN 12209:2005/AC
STEFAN JERZY SIUDALSKI
nr 4 str. 48
Wkładki bębenkowe do zamków na podstawie PN-EN 1303
STEFAN JERZY SIUDALSKI
nr 4 str. 51
ROK 2006
Aktualny stan europejskiej normalizacji dot. systemów alarmowych
ANDRZEJ RYCZER

nr 2

str. 104
Wymagania i badania central alarmowych systemów sygnalizacji włamania. Terminologia ze Specyfikacji Technicznej CENELEC CLC/TS 50131-3:2003
ANDRZEJ RYCZER

nr 6

str. 66
ROK 2004
Oznakowanie CE urządzenia alarmowego
MARIA BORKOWSKA

nr 2

str. 67
Normalizacja w dziedzinie sygnalizacji pożarowej
ELŻBIETA SZCZYGIEŁ-KRÓLAK, WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 2

str. 73
Wymagania projektu normy europejskiej prEN-50131-1 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu
- Wymagania ogólne
Cz. I. Bezpieczeństwo sabotażowe

ANDRZEJ RYCZER

nr 4

str. 71

ROK 2003
Normalizacja w dziedzinie sygnalizacji pożarowej
ELŻBIETA SZCZYGIEŁ - KRÓLAK

nr 1

str. 45
ROK 2002
Czy sieci internetowe IP spełniają wymagania norm europejskich, dotyczące transmisji alarmu?
- porady normalizacja

ANDRZEJ RYCZER

nr 4

str. 62

Elementy systemów tryskaczowych wymagających
monitorowania wg przepisów NFA 13 i 20 (USA)

GRZEGORZ WOŹNY

nr 5

str. 72

ROK 2001
Stan prac normalizacyjnych w zakresie sygnalizacji pożarowej
ELŻBIETA SZCZYGIEŁ

nr 1

str. 33
Terminologia z zakresu systemów alarmowych sygnalizacji włamania
ANDRZEJ RYCZER

nr 1

str. 56
Prace Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 52 ds. Systemów alarmowych Włamania i Napadu - normalizacja
CZESŁAW PRZYBYSZ

nr 2

str. 66

Norma interesująca wszystkich - normalizacja
WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 2

str. 69
ROK 1999
"Alarmujące pułapki" w Polskiej Normie "Systemy Alarmowe"
(list do redakcji) - normalizacja
MAKSYMILIAN MAJERSKI

nr 1

str. 69

Badania i certyfikacja wyrobów w PIE nr 3 str. 76
Projekt normy PN-EN 50132-7 "Systemy Alarmowe. Systemy
dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia.
Wytyczne stosowane." Definicje -normalizacja

WALDEMAR WIĘCKOWSKI

nr 5

 


str. 57

 

Nowa norma na zasilacze do systemów alarmowych - normalizacja
KRZYSZTOF SERAFIN

nr 6

str. 54
Nowa akredytacja PCBiC nr 6 str. 68
ROK 1998
Zmiany przepisów w odniesieniu do systemów alarmowych, w tym
urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego

Jacek Piechocki

nr 2

str. 47

NKP 273 - zabezpieczenia mechaniczne nr 3 str. 46
Rozwój Polskich Norm dotyczących spójnego systemu zarządzania
- normalizacja
Jolanta Gałka

nr 4

str. 49

ROK 1997
IMP w systemie badań i certyfikacji mechanicznych urządzeń
zabezpieczających

Wojciech Dąbrowski, Zbigniew Krupa

nr 2

str. 36

Certyfikaty ISO 9001 dla polskich firm nr 2 str. 42, 47
O niektórych problemach klasyfikacji mechanicznych urządzeń
do przechowywania wartości

Bogdan Bogdański

nr 3

str. 45

Akredytowane laboratorium badawcze ELTEST nr 3 str. 50
Certyfikaty akredytacji wydane przez PCBiC nr 4 str. 7
Normalizacja w dziedzinie sygnalizacji pożarowej
Władysław Markowski

nr 4

str. 38
Kryteria określenia jakości mechanicznych urządzeń do
przechowywania wartości

Bogdan Bogdański, Zbigniew Krupa

nr 5

str. 46

ROK 1996
Badania urządzeń sygnalizacji pożarowej
Jerzy Ciszewski
Cz. I
Cz. II - Badania KEM

nr 1
nr 2

str. 8
str. 13
Normy dotyczące zarządzania jakością
Jolanta Gałka


nr 2


str. 46

SICHERCHEIT '95 Piotr Ogrodzki

nr 2

str. 49

Jeszcze raz o normach PN "Systemy Alarmowe"
Stefan J. Siudalski


nr 2


str. 50

Kryteria kwalifikacji samochodowych systemów zabezpieczeń
stosowane przez brytyjskie firmy ubezpieczeniowe

Piotr Jakubowski


nr 3


str. 47

Zagadnienia standaryzacji metod badania systemów alarmowych
Piotr Machalica, Włodzimierz Mocny
Cz. I
Cz. II

 

nr 4
nr 5

 

str. 37
str. 47

Normalizacja w dziedzinie kontroli dostępu
Andrzej Tomczak


nr 4


str. 42

ROK 1995
Europejskie zalecenia normalizacyjne do projektowania bezpiecznych
systemów sterowania ruchem

L. Konopiński, A. Lewiński

nr 2

str. 43

Projekt normy ISO/IEC dotyczącej samochodowych systemów alarmowych
M. Kołodziejczak

nr 2

str. 49

Polskie normy "Systemy Alarmowe". Materiał do dyskusji
S. Siudalski

nr 3

str. 48
Systemy zapewnienia jakości w branży security wg EN-29000
(ISO 9000)

J. Drogosz

nr 4

str. 46

ROK 1994
Europejskie standardy telekomunikacyjne
T. Drogosz


nr 1


str. 38

Normalizacja dotycząca problematyki "Zabezpieczenie systemów
i poufności danych"

J. Bęczkowski

nr 2

str. 54

Polskie Normy na systemy alarmowe nr 3 str. 41
Polska Izba Systemów Alarmowych nr 3 str. 41
PIMOT prowadzi badania i wydaje certyfikacje nr 3 str. 41
PIAP-LAB występuje o akredytację w PCBiC nr 3 str. 42
PKN informuje nr 3 str. 44
Znaki bezpieczeństwa nr 3 str. 46
ROK 1992
Problem normalizacji w zakresie elektronicznych systemów
alarmowych

Jacek Drogosz

nr 1

str. 27

Normy europejskie dotyczące automatycznego wykrywania pożaru
i systemów alarmowych ppoż.

Roman Płaczkowski

 

nr 1

 

str. 28

 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.