ROK 2016
Nowe wytyczne CEN dla branży ppoż. Cz. 1. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze
Grzegorz Mroczko

nr 1

str. 34
Centrala IVO systemu DSO z interkomami pożarowymi
pAudio Jan Pacuk

nr 1

str. 37
Jak być uratowanym w inny sposób?
Bogdan Leszko

nr 1

str. 38
Sterowanie urządzeniami gaśniczymi w serwerowniach Cz. 2
Waldemar Wnęk

nr 1

str. 42
Cirrus HYBRID czujka piątej generacji do serwerowni
D+H POLSKA

nr 1

str. 47
Zobacz, zanim się rozprzestrzeni
Robert Bosch Security Systems

nr 2

str. 70
Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach ochrony przeciwpożarowej
Dariusz Cygankiewicz, Merawex

nr 2

str. 72
Wymagania na sygnalizatory stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej
Grzegorz Mroczko

nr 2

str. 74
Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2016. Axis EN – System Sygnalizacji Pożarowej firmy Advanced Electronics Ltd.
Zeto-Projekt

nr 3

str. 48
MultiVes – skalowalny cyfrowy system DSO/PA
Ambient System

nr 3

str. 50
ROK 2015
Wpływ przeszkód na suficie na czas dotarcia dymu
do czujek pożarowych

Waldemar Wnęk, Sylwia Boroń

nr 1

str. 40
Ochrona pożarowa w obiekcie zabytkowym
D+H Polska

nr 1

str. 45
Zasilacze buforowe do systemów ppoż. Seria EN54 RED POWER
Cz. 3. Obwód zasilania rezerwowego

Pulsar

nr 1

str. 46
Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej z zastosowaniem
liniowych czujek dymu - Waldemar Wnęk, Rafał Porowski

nr 2

str. 40
Thefirebeam™ – system ochrony przeciwpożarowej
Creatio

nr 2

str. 44
Wątpliwości nie wchodzą w grę
Monika Kołodziejczyk, Robert Bosch

nr 2

str. 46
Ochrona przed pożarem w budynkach przemysłowych
D+H Polska

nr 2

str. 47
Niezawodne zasilanie urządzeń przeciwpożarowych napięciem 230 V
Dariusz Cygankiewicz, Edward Skiepko, Merawex

nr 2

str. 48
Zasilacze buforowe do systemów ppoż. Seria EN54 RED POWER
Cz. 4. Zdalny monitoring - Pulsar

nr 2

str. 50
Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej z wykorzystaniem
czujek dymu zasysających - Waldemar Wnęk, Grzegorz Kłósek

nr 3

str. 38
Wczesna detekcja dymu niezawodna metoda zapobiegania rozwojowi pożaru
DEKK Fire Solutions

nr 3

str. 41
Czujki zasysające firmy Siemens
Krzysztof Ślusarczyk, Siemens BT

nr 3

str. 42
Od koncepcji do eksploatacji. Zagadnienia dot. wdrażania i eksploatacji
systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Cz. 1
– Mariusz Sobecki

nr 4

str. 38
Od koncepcji do eksploatacji. Cz. 2. Wykonanie instalacji i próby odbiorowe
Mariusz Sobecki


nr 5


str. 36
Czujki liniowe a fałszywe alarmy spowodowane pyłami
Rafał Kłębek, Rafał Porowski, Waldemar Wnęk


nr 5


str. 40
Nowe sygnalizatory optyczno-akustyczne
zgodne z normami EN54-23 oraz EN54-3
– UTC Fire & Security Polska


nr 5


str. 42
Branża potrzebuje integracji na każdym poziomie
wywiad z Grzegorzem Ćwiekiem, prezesem Schrack Seconet Polska


nr 5


str. 44
Standardy infrastruktury technicznej serwerowni
Roman Maksymowicz


nr 6

str. 14
Zabudowa zimnych lub ciepłych korytarzy a ochrona ppoż. serwerowni
Mariusz Sobecki

nr 6

str. 16
Sterowanie urządzeniami gaśniczymi w serwerowniach
Waldemar Wnęk

nr 6

str. 20
Sinorix™ technologia cichego gaszenia
Siemens Sp. z o.o. Building Technologies

nr 6

str. 23
Jeśli masz wybór, wybierz INERGEN®!
Beata Kazimierska, Dariusz Pietryk, DEKK Fire Solutions

nr 6

str. 24

ROK 2014
POLON 6000 – przełomowa koncepcja centrali sygnalizacji pożarowej o rozproszonej architekturze
– Polon-Alfa

nr 2

str. 52
Aritech 2X – system sygnalizacji pożarowej teraz produkowany w Polsce
– UTC Fire & Security Polska

nr 2

str. 54
Sygnalizator na medal. Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N
– W2

nr 2

str. 56
Zapewnienie bezpieczeństwa jest sztuką
– Schrack Seconet Polska

nr 2

str. 58
Centrala CS-ZSP135 steruje zasilaniem urządzeń przeciwpożarowych
- Merawex

nr 3

str. 54
Kompaktowy system gaszenia gazem Sinorix™ Compact
- Siemens

nr 3

str. 56
Gwarantowane zasilanie urządzeń przeciwpożarowych napięciem przemiennym 230 V
Merawex - Dariusz Cyganckiewicz, Edward Skiepko

nr 4

str. 42
Aktualny stan normalizacji w zakresie sygnalizacji pożarowej
Władysław Markowski

nr 4

str. 46
Bezpieczeństwo pożarowe - wydanie specjalne

Na czym bazować, projektując Instalację Sygnalizacji Pożarowej

Władysław Markowski
    Obecnie, do czasu pojawienia się Normy Europejskiej lub nowej Specyfikacji Technicznej, najbardziej przydatne do projektowania ISP są Wytyczne SITP [WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej], które bazują głównie na Specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14, rozszerzając ją nie tylko o znaczną część informacyjną, ale również o dodatkowe wymagania krajowe, w tym zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
str. 4


Kierunki rozwoju w konstrukcji pożarowych czujek dymu. Cz. 1.


Jerzy Ciszewski
    Autor opisuje dotychczasowe i niektóre nowe techniki umożliwiające pomiar wielkości charakterystycznych pożaru (WChP), a także czynników środowiskowych zakłócających pracę układów decyzyjnych czujek. Przedstawia także sposoby identyfikowania tych zjawisk oraz metody wypracowywania decyzji o alarmowaniu.
str. 6

Owocne cztery pory roku w Schrack Seconet

Grzegorz Ćwiek, Schrack Seconet Polska str. 12

POLON 6000. Przełomowa koncepcja centrali SSP o rozproszonej architekturze

Polon-Alfa str. 14

Pożarowa oferta UTC Fire & Security
UTC Fire & Security Polska
str. 17

Wieloliniowe czujki dymu OSID antidotum na kłopoty projektantów i instalatorów
Beata Idziak, Xtralis UK
str. 18

Inteligentne wykrywanie pożarów w elektrowniach wiatrowych

Honeywell Life Safety str. 20

Nowe spojrzenie na integrację: SSP i DSO po sieci IP

Arpol str. 22


Sinorix™ CDT. System gaszenia gazem o stałym wyładowaniu

Siemens Infrastructure & Cities Building Technologies str. 24


Stałe urządzenia gaśnicze aerozolowe


Nuuxe Radioton str. 26


AGC Master®


Artur Godlewski, AGC Systems str. 28


Jeśli gaszenie gazem, to tylko Inergen!


Anna Błażejczyk, Fire Eater Polska str. 29


Zasilacze buforowe do SSP serii EN54. Cz. 1. Wymagania prawne


Pulsar str. 30


Dobór kabli w instalacjach SSP. Cz. 1.


Edward Skiepko
    W instalacjach sygnalizacji pożarowej kable łączą ze sobą poszczególne elementy systemu, tworząc obwody sygnałowe i elektryczne umożliwiające przekaz sygnału i zasilanie. Obwody te przekazują informację od elementu, który wykrył pożar, do centrali sygnalizacji pożarowej (CSP), sterują funkcjami wykonawczymi oraz monitorują pracę i położenie urządzeń sterowanych. W praktyce wymiana informacji w systemie odbywa się cały czas.
str. 32

ROK 2013
Kącik projektanta: Czujki pożarowe
- Waldemar Wnęk
Cz. 1. Jonizacyjna czujka dymu
Cz. 2. Optyczne czujki dymu
Cz. 3. Punktowe czujki ciepła


nr 1
nr 2
nr 3
nr 5


str. 44
str. 41
str. 56
str. 62
Nie dla czadu
- Norbert Jackowicz

nr 1

str. 62
Czujki tlenku węgla (CO)
- przegląd oferty rynkowej

nr 1

str. 64
Linia czujek zasysających Edwards
- UTC Fire & Security Polska

nr 2

str. 44
Autonomiczne czujki dymu
- Władysław Markowski

nr 2

str. 46
Autonomiczne czujki dymu
- tabelaryczny przegląd oferty rynkowej

nr 2

str. 48
Nowiny o Schrack Seconet w Polsce
- Schrack Seconet Polska

nr 2

str. 50
AdComNet. Nowoczesna magistrala komunikacyjna do systemów oddymiania i naturalnej wentylacji
- D+H Polska

nr 3

str. 58
Zabezpieczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych
- Piotr Graczyk

nr 3

str. 59
InPro BMS – bezpieczeństwo pożarowe w obiektach szpitalnych
- IFTER

nr 4

str. 46
CSP. System sygnalizacji pożarowej
- Satel

nr 5

str. 58
Liniowa czujka ciepła systemu LIST®
- Arkadiusz Waligóra, Creatio Industry

nr 5

str. 64
Zabezpieczenie przenośników taśmowych światłowodową liniową czujką ciepła DTS
- Marcin Cichy, Honeywell Life Safety

nr 5

str. 68
ROK 2012
Wytyczne projektowania SITP WP-02:2010
Władysław Markowski

nr 1

str. 44
Czujki liniowe przyszłości
Andrzej Obłój

nr 2

str. 70
Współpraca sieciowa central pożarowych SmartLoop firmy INIM
- Vidicon

nr 2

str. 74
Nie tylko francuska kuchnia...
- Volta

nr 2

str. 76
Centrala DSO Ultrak SINAPS DIVA8
- Ultrak Security Systems

nr 2

str. 78
Stan normalizacji z dziedziny sygnalizacji pożarowej
Władysław Markowski

nr 3

str. 48
Filozofia działania centrali ULTRAK SINAPS DIVA8
- Ultrak Security Systems

nr 3

str. 52
Nie tylko o pożarowej normalizacji
- – z brygadierem dr. inż. Waldemarem Wnękiem rozmawia Andrzej Popielski

nr 4

str. 22
Analiza bezpieczeństwa obiektu specjalnego: serwerownia
- Jakub Kamil Jurasz, Jerzy Mikulik

nr 4

str. 26
Data center i serwerownie. Zaawansowana ochrona przeciwpożarowa
– System Sensor Europe

nr 4

str. 30
Monitoring serwerowni
– Honeywell

nr 4

str. 31
Data center. Zintegrowane i innowacyjne systemy bezpieczeństwa
– Siemens Sp. z o.o. Building Technologies

nr 4

str. 34
Niektóre aspekty wykrywania dymu w serwerowniach i podobnych obiektach
– Xtralis UK Ltd

nr 4

str. 36
Jeśli gaszenie gazem, to tylko Inergen!
– Fire Eater Polska

nr 4

str. 37
Stałe aerozolowe urządzenia gaśnicze
– Nuuxe Radioton

nr 4

str. 38
Kącik projektanta:
Wstęp do projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej (1)
Cz. 2. Wymagania dotyczące linii dozorowych

– Waldemar Wnęk

nr 5
nr 6

str. 60
str. 40
Instalacje sygnalizacji pożarowej – ograniczanie skutków uszkodzeń
– Władysław Markowski

nr 5

str. 62
Centrale sygnalizacji pożarowej rodziny FC10xx
– Siemens BT

nr 5

str. 68
Stadion Narodowy zabezpieczony za pomocą nowoczesnych systemów DSO i SAP Bosch nr 5 str. 70
FlexES Control Esser by Honeywell
– Honeywell Life Safety Austria

nr 6

str. 43
Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej
– zestawienie tabelaryczne

nr 6

str. 46
20 lat Ogólnopolskich Warsztatów "Systemy sygnalizacji pożarowej" nr 6 str. 52

 

ROK 2011

Świadectwa dopuszczenia – nowelizacja rozporządzenia MSWiA
Grzegorz Mroczko

nr 1

str. 46
Lokalizacja sygnalizatorów a skuteczność alarmowania w instalacjach sygnalizacji pożarowej
Mariusz Sowiński

nr 3

str. 64
Rewolucja w systemach przeciwpożarowych
- artykuł firmy Vidicon

nr 4

str. 36
Rozwój adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej serii 2X
- artykuł firmy UTC Fire & Security Polska

nr 5

str. 32
Leśne kamery – telewizja dozorowa w ochronie ppoż.
reportaż Andrzeja Popielskiego

nr 6

str. 10

 

ROK 2010

Centrale sygnalizacji pożarowej – seria 1X GE Security
- artykuł firmy GE Security

nr 2

str. 68
Sygnalizatory pożarowe z komunikatami głosowymi
- artykuł firmy W2

nr 2

str. 70
Podatność na zaburzenia EM urządzeń ochrony ppoż.
Jerzy Kośnik

nr 3

str. 70
Fireray 5000 – pierwsza na rynku liniowa czujka dymu III generacji
- artykuł firmy Honeywell

nr 3

str. 74
Niezawodna detekcja niszczącego żywiołu
- artykuł firmy Volta

nr 3

str. 76
IRIS Teletek – adresowalna analogowa centrala SSP
- artykuł firmy Ultrak Security Systems

nr 3

str. 78
Adresowalne centrale sygnalizacji pożarowej serii 2X
- artykuł firmy UTC Fire & Security

nr 4

str. 40
Nowe czujki pożarowe z technologią Dual Ray
- artykuł firmy Bosch Security Systems

nr 4

str. 42
Detekcja pożaru w trudnych warunkach
- artykuł firmy UTC Fire & Security Polska

nr 5

str. 62
Puszki serii PIP w instalacjach systemów ppoż.
- artykuł firmy W2

nr 5

str. 66
Aerozole gaśnicze – innowacja w pożarnictwie
- artykuł firmy Nuuxe-Radioton

nr 5

str. 68
Kongres Bezpieczeństwa Pożarowego
refleksje Edmunda Basałygi

nr 6

str. 62

 

ROK 2009

EST-3 Zintegrowany wielofunkcyjny system ostrzegawczy
- artykuł firmy GE Security

nr 1

str. 36
Czułość czujek pożarowych. Podstawowe kryteria wyboru - dokończenie
WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 1

str. 48
Niezawodna Synova™
- artykuł firmy Siemens Building Technologies

nr 1

str. 58
DSO odczarowany
BOGDAN LESZKO

nr 3

str. 52
Esser by Honeywell OTG
- artykuł firmy HLS Austria

nr 4

str. 44
DSO Sinaps oraz Sinaps Light
- artykuł firmy Ultrak Security Systems

nr 4

str. 45
Vigil Evas – brytyjskie innowacje dla DSO
- artykuł firmy Bel Aqustic

nr 4

str. 46
Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji stacjonarnych
Mariusz Sowiński
Cz. I
Cz. II

nr 5
nr 6

str. 56
str. 50
Detectomat - alternatywa dla wymagających
- artykuł firmy Alpol Katowice

nr 6

str. 54

 

ROK 2008

Czułość czujek pożarowych
WŁADYSŁAW MARKOWSKI
Cz. I
Cz. II

nr 2
nr 3

str. 54
str. 58
Rozproszony DSO SINAPS
- artykuł firmy ULTRAK SECURITY SYSTEMS

nr 2

str. 50
Inteligentne czujki Signature
- artykuł firmy GE SECURITY POLSKA

nr 2

str. 60
EST3 – wielozadaniowy system sygnalizacji pożarowej
- artykuł firmy GE SECURITY POLSKA

nr 3

str. 52
Wizyta w józefowskim Centrum – reportaż
ANDRZEJ POPIELSKI

nr 4

str. 8
Gry liczbowe. Dźwiękowe ostrzeżenia dla DSO
BOGDAN LESZKO

nr 4

str. 14
Projektowanie i okresowa kontrola DSO
JACEK DANIELEWSKI

nr 4

str. 18
Esser OTblue Innowacyjna czujka wielodetektorowa z detektorem optycznym wykorzystującym ultrafiolet
- artykuł firmy Honeywell Life Safety Austria

nr 4

str. 30
FPA5000. Uniwersalna centrala sygnalizacji pożarowej do budynku każdej wielkości
- artykuł firmy Robert Bosch

nr 5

str. 56
Esser O2T. Innowacyjna czujka wielosensorowa z podwójnym inteligentnym sensorem optycznym
- artykuł firmy Honeywell Life Safety Austria

nr 5

str. 62
Ocena zgodności wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej
ZBIGNIEW SIKORSKI

nr 5

str. 64

 

ROK 2007

Systemy sygnalizacji pożarowej firmy Edwards w ofercie GE Security
- artykuł firmy GE SECURITY POLSKA

nr 1

str. 28
ESSER SINAPS. Dźwiękowy system ostrzegawczy
- artykuł firmy NOVAR Austria

nr 4

str. 20
Systemy sygnalizacji pożarowej w obiektach zabytkowych
Konieczność czy niewygodny obowiązek?

PIOTR OGRODZKI

nr 5

str. 10
Zmiany w wymaganiach na centrale sygnalizacji pożarowej
WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 5

str. 46

 

ROK 2006

Dwusensorowe czujki pożarowe w systemie POLON 4000
- artykuł firmy POLON-ALFA

nr 1

str. 20
Transmisja danych pomiędzy adresowalnymi czujkami pożarowymi a centralą na przykładzie protokołu firmy APOLLO
ANDRZEJ MACIEJEWSKI

nr 1

str. 46
Analogowy, adresowalny system sygnalizacji pożaru FP1500
- artykuł firmy GE SECURITY Polska
Cz. I Centrala FP1501/FP1502
Cz. II Czujki i osprzęt pętlowy

nr 2
nr 3

str. 34
str. 28

Dźwiękowy System Ostrzegawczy ...naiwni płacą więcej
- artykuł firmy BEL AQUSTIC

nr 2

str. 36
System gaszenia mgłą wodną. Nowe możliwości ochrony drewnianych zabytków przed pożarem
PIOTR OGRODZKI
Cz. I
Cz. II

nr 3
nr 4

str. 24
str. 34

Czujki gazu - nowość w ofercie firmy Satel
- artykuł firmy SATEL

nr 3

str. 42
"Dołącz i zapomnij". Nowa modułowa centrala sygnalizacji pożarowej firmy Bosch
- artykuł firmy ROBER BOSCH

nr 3

str. 44
Konwencjonalny system sygnalizacji pożarowej FP400 – ochrona przed pożarem dostępna dla każdego!
- artykuł firmy GE Security Polska

nr 4

str. 30
AFPA5000. Sam skonfiguruj swoją centralę sygnalizacji pożarowej
- artykuł firmy BOSCH SECURITY SYSTEMS

nr 6

str. 40

 

ROK 2005

Kable w instalacjach sygnalizacji pożarowej. Cz. II
WŁADYSŁAW MARKOWSKI, JANUSZ SAWICKI

nr 1

str. 94
POLON 4500. Centrala automatycznego gaszenia
- artykuł firmy Polon-Alfa

MARIUSZ RADOSZEWSKI

nr 5

str. 74
Bezprzewodowy system sygnalizacji pożarowej TeleRex
- artykuł firmy SIEMENS
DOMINIK ADAMSKI

nr 6

str. 22

 

ROK 2004

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200
- artykuł firmy POLON-ALFA

MARIUSZ RADOSZEWSKI

nr 3

str. 25
Urządzenie monitorujące stan systemu tryskaczowego
JACEK ¦LEDZIKOWSKI

nr 3

str. 56
Sygnalizatory w instalacjach sygnalizacji pożarowej
WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 3

str. 83
Badanie szczelności pomieszczenia - alternatywa dla wyładowania gazu gaśniczego
ZBIGNIEW TUZIMEK, PRZEMYSŁAW KUBICA

nr 4

str. 74
Audix. Sprawna ewakuacja - artykuł firmy ADT Poland nr 5 str. 22
Kable w instalacjach sygnalizacji pożarowej.
Cz. I

WŁADYSŁAW MARKOWSKI, JANUSZ SAWICKI

nr 5

str. 74

Nowe rozwiązania czujek w systemie POLON 4000
- artykuł firmy Polon-Alfa

nr 6

str. 16

 

ROK 2003

Norma, czy tylko "pro-forma"?
PN-EN60849 to standard dla Alarmu Głosowego czy...utopia
dla rynku zabezpieczeń w obiektach publicznych?

BOGDAN LESZKO

nr 1

str. 16
Normalizacja w dziedzinie sygnalizacji pożarowej
ELŻBIETA SZCZYGIEŁ - KRÓLAK

nr 1

str. 45
Zabezpieczenie przeciwpożarowe tuneli
JACEK PIECHOCKI

nr 2

str. 30
Schrack Seconet - nowości 2003.
- artykuł firmy Schrack Seconet

GRZEGORZ ĆWIEK
Cz. I. Elementy pętlowe
Cz. II. Elementy do zastosowań specjalnych

nr 2
nr 3

str. 68
str. 39

Nowe techniki detekcji w systemach wykrywania zagrożeń pożarowych.
Cz. I. Rozwiązania bezprzewodowe - TeleRex
- artykuł firmy SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES

DOMINIK ADAMSKI

nr 3

str. 34
Funkcjonalność central sygnalizacji pożarowej. Alarmowanie dwustopniowe /
/ alarmowanie jednostopniowe, praca w trybie dzień / noc
lub w trybie obsługa obecna / brak obsługi

ANDRZEJ MACIEJEWSKI

nr 3

str. 56
ALGORINET. Nowy system sygnalizacji pożaru na polskim rynku
- artykuł firmy ARPOL

ŁUKASZ FIKUS

nr 4

str. 14
Nowe techniki detekcji w systemach wykrywania zagrożeń pożarowych.
Cz. II. ¦wiatłowodowa liniowa czujka termiczna FibroLaser®II
- artykuł firmy SIEMENS Building Technologies

DOMINIK ADAMSKI

nr 4

str. 35
Odbiór i konserwacja instalacji sygnalizacji pożarowej - porady, normalizacja
ROMUALD PŁACZKOWSKI

nr 4

str. 59

 

ROK 2002

ATLINEX. System bezpieczeństwa pożarowego
- artykuł firmy CERBERUS - Grand Prix Inter Bank 2001

nr 1

str. 18
X3300. Czujka płomienia nowej generacji - artykuł firmy AC System
STEFAN SZOSTAKOWSKI

nr 1

str. 21
Autonomiczne czujki pożarowe
MARIUSZ RADOSZEWSKI

nr 2

str. 32
Sygnalizacja pożaru z SYNOVˇ Alarmcomu.
- artykuł firmy ALARMCOM BIELSKI

JERZY GANCARCZYK, ANDRZEJ OBŁÓJ
Część I
Część II

nr 2
nr 3

str. 68
str. 72

System automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Koncepcja ochrony obiektu budowlanego

MARIUSZ SOBECKI

nr 3

str. 24

IGNIS 1520. Centrala automatycznego gaszenia
- artykuł firmy POLON-ALFA - produkt polski

ZBIGNIEW OSOWICKI, JANUSZ JANKUN

nr 3

str. 36
Elementy systemów tryskaczowych wymagających
monitorowania wg przepisów NFA 13 i 20 (USA)

GRZEGORZ WO¬NY

nr 5

str. 72

 

ROK 2001

Promieniowanie jonizujące i jego istota oraz aparatura pomiarowa
Cz. I. Wprowadzenie

ADAM PILISZCZUK

nr 3

str. 30

Wymagania dla firm zajmujących się montażem i konserwacją instalacji p.poż - pilna potrzeba ustalenia systemu kontroli i nadzoru w tej dziedzinie - porady praktyczne
MARIAN BURYK

nr 3


str. 61

Przeciwpożarowe zabezpieczenia podziemnych garaży samochodowych
ROMUALD PŁACZKOWSKI

nr 4

str. 12

Promieniowanie jonizujące, jego istota oraz aparatura pomiarowa. Cz. II. Aparatura do pomiaru i sygnalizowania obecności promieniowania jonizującego
ADAM PILISZCZUK

nr 4

str. 28

Skrót SAP nie oznacza "sygnalizacja alarmu pożaru" - terminologia
WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 4

str. 66
Ogólnopolski System Monitoringu Pożarowego
- artykuł firmy TP S.A. TP TelTech

TOMASZ BOSKAR

nr 5

str. 14

POLON 4000. Interaktywny system sygnalizacji pożarowej.
- artykuł firmy POLON-ALFA - produkt polski
ZBIGNIEW OSOWICKI
Cz. I
Cz. II

nr 5
nr 6


str. 34
str. 31

Mgła wodna w technice gaszenia pożarów
- artykuł firmy FIRE STOP

EUGENIUSZ KASPRZAK

nr 6

str. 14

 

ROK 2000

Alarm głosowy.
BOHDAN LESZKO
Cz. II - Projekt akustyczny
Cz. III - Projekt elektroakustyczny

nr 1
nr 2

str. 14
str. 13

Nowości BOSH Telecom.
Cz. I - Inteligentne czujki pożarowe MAGIC.SENS
- artykuł firmy SANTEC

KRZYSZTOF ORSZULAK

nr 2

str. 23

Liniowa czujka dymu DOP-40. Wyjątkowa skuteczność wykrywania
zagrożenia pożarowego - artykuł firmy POLON-ALFA

ZBIGNIEW OSOWICKI

nr 2

str. 36
Terminologia z zakresu sygnalizacji pożarowej - porady praktyczne
WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 2

str. 65
Ewakuacja niepełnosprawnych z budynków użyteczności publicznej
ANDRZEJ SAFUTA

nr 3

str. 6
Bezpieczeństwo pożarowe budynków służby zdrowia
ANDRZEJ SAFUTA

nr 4

str. 11
Local Security Network (LSN) w systemach ochrony
- artykuł firmy SANTEC Industrial Video

KRZYSZTOF ORSZULAK

nr 4

str. 27
Rola izolatorów zwarć w instalacjach sygnalizacji pożarowej
WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 5

str. 27

 

ROK 1999

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach hotelowych
ANTONI CELEJ

nr 2

str. 24
System sygnalizacji pożaru nowej generacji. Centrala BMZ Integral.
Część III
- artykuł firmy SCHRACK SECONET
PIOTR PAJOR

nr 2

str. 52

FIBROLASER - nowe możliwości wykrywania pożarów
ZBIGNIEW BURZYŃSKI

nr 2

str. 55
Strefy i linie dozorowe w systemach sygnalizacji pożarowej
WŁADYSŁAW MARKOWSKI

nr 3

str. 10
VESDA LASER PLUS - Najczulszy system wykrywania dymu
- artykuł firmy EMAX

nr 3

str. 37
CENTRALA BMZ INTEGRAL. Część IV. Urządzenia peryferyjne
- artykuł firmy SCHRACK SECONET

nr 3

str. 48
Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich. Część II
ANDRZEJ SAFUTA

nr 5

str. 17
Alarm głosowy
BOGDAN LESZKO

nr 6

str. 24
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1020
- artykuł firmy POLON-ALFA - produkt polski
ZBIGNIEW OSOWICKI

nr 6

str. 50

 

ROK 1998

Systemy sygnalizacji pożarowej w obiektach służby zdrowia
- zalecenia

Jerzy Ciszewski

nr 2

str. 7

Analogowa, adresowalna centrala pożarowa FP 2000 nr 2 str. 32
Cicha rewolucja w technice gaszenia
Łukasz Fikus

nr 2

str. 39
Zasilacze w systemach sygnalizacji pożarowej
Władysław Markowski

nr 2

str. 44
Zmiany przepisów w odniesieniu do systemów alarmowych, w tym
urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego

Jacek Piechocki

nr 2

str. 47

FM - 200. Skuteczny zamiennik halonu
Wojciech A. Golachowski

nr 3

str. 25
System bardzo wczesnego ostrzegania o pożarze VIEW
- artykuł firmowy
Norbert Bartkowiak

nr 3

str. 30

Protokół transmisji informacji z krajowych central sygnalizacji
pożarowej do systemów monitorowania

Krzysztof Przybecki

nr 4

str. 7

Linie dozorowe central alarmowych
Roman Maksymowicz

nr 5

str. 22
Instalowanie i eksploatacja jonizacyjnych czujek dymu
- porady dla projektantów i instalatorów
Adam Piliszczuk, Jan Skotniczny

nr 5

str. 53

 

ROK 1997

Detektory optyczne do systemów wykrywania pożarów
Janusz Bohdanowicz

nr 1

str. 14
System sygnalizacji pożaru nowej generacji.
Centrala BMZ INTEGRAL firmy Schrack Seconet.
Cz. II
(artykuł firmowy)
Piotr Pajornr 1str. 22

Rozwiązania technologiczne systemu ViewTM przenoszą nas
w XXI wiek
(artykuł firmowy)
Cezary Krupa

nr 3

str. 37

Autonomiczne czujki dymu (artykuł firmowy) nr 4 str. 26
Zestawienie symboli graficznych do projektowania systemów sygnalizacji pożaru
Cz. I (wg. PN - ISO 6790:1996)
Cz. II (wg. Pr PN - ISO 6790 Ak)

nr 4
nr 5

 

str. 34
str. 38

 

EST-1 System sygnalizacji pożaru dla małych obiektów
(artykuł firmowy) Krzysztof Serafin

nr 5

str. 5
Dobór i skuteczność podręcznego sprzętu gaśniczego w
przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów budowlanych
i pojazdów samochodowych

Andrzej Nasiorowski, Mirosław Orłowski

nr 6


str. 47

 

ROK 1996

Badania urządzeń sygnalizacji pożarowej
Jerzy Ciszewski
Cz. I
Cz. II - Badania KEM

nr 1
nr 2

str. 8
str. 13
Inteligentne systemy sygnalizacji pożaru
- przyszłość elektronicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Cezary Krupa

 

nr 1

 

str. 21

System sygnalizacji pożaru ALARMCOM FC519A
(artykuł firmowy) Andrzej Obłój
Cz. I
Cz. II

nr 2
nr 3

str. 9
str. 4

Wczesne wykrywanie pożaru. Zaawansowana technologia - IFD Cirrus
Janusz Bohdanowicz

nr 3

str. 8
Ssący system bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA
(artykuł firmowy) Paweł Majcher

nr 4

str. 5
Pożarowy detektor kanałowy PS2
Romuald Płaczkowski


nr 4


str. 29

Zabezpieczenie drewnianych obiektów sakralnych przed pożarem
Piotr Ogrodzki

nr 5

str. 4
FM-200 zamiennik halonu II generacji
Wojciech A. Golachowski


nr 5


str. 35

System sygnalizacji pożaru nowej generacji.
Cz. I. Centrala BMZ Integral firmy Schrack Seconet

(artykuł firmowy) Piotr Pajor

 

nr 6

 

str. 33

 

ROK 1995

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe
K. Fiejko

nr 1

str.24
AlgoRex - Przełom w technice wykrywania pożarów
(artykuł firmowy) C. Mąkolski

nr 1

str. 25
Monitorowanie alarmu pożarowego
L. Wargocki

nr 2

str. 7
Systemy przeciwpożarowe dla telekomunikacji
Cz. I. Analiza zagrożenia pożarowego
Cz. II. Systemy ssące detekcji dymu

nr 4
nr 5

str. 5
str. 10
Systemowe zabezpieczenie skansenów przed przestępczością
i pożarem

P. Ogrodzki

nr 4

str. 19

Nowe zasady projektowania i instalowania stałych urządzeń
gaśniczych na CO2

W Ardanowski, M. Burzyński, W Golachowski

nr 4

str. 34

Zmiany i uzupełnienia w rozporządzeniu MSW z dn. 03.1 1.1992 r.
o ochronie przeciwpożarowej

A. Celej

nr 5

str. 60
Konwencjonalny czy adresowalny system sygnalizacji pożarowej?
W. Markowski

nr 6

str. 4
Gazy obojętne i ich mieszaniny w zastosowaniach gaśniczych
Wojciech A. Golachowski

nr 6

str. 22

 

ROK 1994

Zabezpieczenie przeciwpożarowe ośrodków elektronicznej
techniki obliczeniowej ETO

R. Płaczkowski

nr 1

str. 13

Komputerowy System Ochrony Przeciwpożarowej KSOP 7100
A. Mazur

nr 2

str. 18
EricaSensor - System liniowych światłowodowych czujników temperatury
K. Adamski, S. Korczakowski

nr 2

str. 35
Wykrywanie pożarów płomieniowych
W. Markowski

nr 2

str. 42
Znaki bezpieczeństwa nr 3 str. 46
Wewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny ppoż.

nr 3

str. 15

Klapy oddymiające
Z. Małkowski

nr 3

str. 19
Problemy związane ze stosowaniem halonów i ich zamienników
W. A. Golachowski

nr 4

str. 42
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach samochodowych
K. Kośla

WYD.
SPEC.

str. 8

 

ROK 1993

Liniowe czujki dymu
L. Kozieja

nr 1

str. 25
Czujki temperatury TUP-35, TUP-35Ex, TNP-35,
TNP-35Ex, TUP-36, TUP-36Ex

nr 1

str. 27, 28
Optoelektroniczna czujka dymu OSD 11

nr 1
nr 2

str. 28
str. 20

Urządzenia automatycznej sygnalizacji pożaru
Z. Jagielski

nr 2

str. 37
Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów
wysokiego składowania i hal magazynowych

R. Płaczkowski

nr 3

str. 16

Adresowalny system sygnalizacji pożarowej TELSAP 2000
(artykuł firmowy) W. Markowski

nr 3

str. 29
Elektroniczne urządzenia do systemów sygnalizacji pożaru (1 )
R. Płaczkowski

nr 3

str. 43
System przeciwpożarowy Vesda (artykuł firmowy)
L. Kossobudzki

nr 4

str. 36
Porady dla instalatorów
D. Malinowski

nr 4

str. 37

 

ROK 1992

Ogólne zasady stosowania systemu sygnalizacji pożaru
Roman Płaczkowski

nr 1

str. 10
Instalacje elektryczne sygnalizacji pożarowej w hotelach
Witold Ciemiński
nr 1
nr 2
str. 13
str. 10
Elekroniczny system automatycznej sygnalizacji pożaru
(artykuł firmowy) Janusz Krysiewicz

nr 1

str. 24
Normy europejskie dotyczące automatycznego wykrywania pożaru
i systemów alarmowych ppoż.

Roman Płaczkowski

 

nr 1

 

str. 28

Linie dozorowe systemów alarmowych
Władysław Markowski

nr 2

str. 13
INTRAC 2000 (artykuł firmowy)
Jan Dynakowski


nr 2


str. 28

Kosztorysowanie systemów sygnalizacji pożaru
Andrzej Wójcik

nr 2

str. 30

Elektroniczne urządzenia do systemów sygnalizacji pożaru

nr 2

str. 33

Czujki dymu
Zdzisław Jagielski

nr 3

str. 26
Czujki dymu (DIO-10A, DIO-31A-2, DOP-35),
Przyrząd serwisowy PS-35

nr 3

str. 28
Adresowalny system sygnalizacji pożarowej TELSAP 2000
W. Markowski

nr 3

str. 29
Urządzenia sygnalizacji pożarowej systemu TELSAP 3
(artykuł firmowy) Władysław Markowski

nr 4

str. 13
Czujki cieplne do systemów sygnalizacji pożaru
Zdzisław Jagielski

nr 4

str. 31
Czujki pożarowe (DIO-301, DIO-301-2, TUP-MIKRONET),
Centralka sygnalizacji pożaru CSP-08

nr 4

str. 33
Linie dozorowe - uzupełnienie
Stanisław Chmielarz

nr 4

str. 39
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.