Okładka numeru 1'2013

    W numerze 1/2013 m.in.:

  • Powstaje norma europejska dot. certyfikacji usług w branży
  • Prawo dla monitoringu wizyjnego – głos branży w publicznej dyskusji (4)
  • O kamerach termowizyjnych w zastosowaniach dozorowych + przegląd rynku
  • Czujki czadu – przegląd oferty rynkowej
  • Nowość: strefa instalatora
Produkty numeru
str. 6

FORUM

Normalizacja i certyfikacja usług
– Jerzy W. Sobstel

Opracowywana norma europejska dotycząca usług ochrony ppoż. i technicznego zabezpieczenia obiektów powstaje na podstawie europejskiej dyrektywy usługowej oraz mandatu wydanego na jej podstawie przez KE europejskim komitetom normalizacyjnym CEN i CENELEC. Wymaga od całego środowiska, a przede wszystkim od organizacji biznesowych, zaangażowania się w prace nad nową normą oraz przygotowania zgodnych z nią szkoleń i systemu certyfikacji. W artykule przedstawiono główne cele i zakres tej normy, aktualny stan prac nad jej projektem oraz jej spodziewane implikacje.

str. 12

Nowe prawo dla CCTV wg Akademii Monitoringu Wizyjnego
Paweł Wittich

AMW przygotowała „Założenia i kierunki dla regulacji prawnych o systemach monitoringu wizyjnego” – kompleksowy zbiór mechanizmów, które mogą zapewnić ich demokratyczne użycie. Za podstawę nowej regulacji przyjęła konstytucyjną zasadę proporcjonalności. W przypadku miejskich monitoringów, ponieważ są budowane z pieniędzy podatnika, proponuje wprowadzenie minimalnych standardów zapewniających ich skuteczne działanie. Akademia Monitoringu Wizyjnego została konsultantem MSW.

str. 16

SYGNALIZACJA WŁAMANI I NAPADU

VERSA-MCU. Proste i ekonomiczne rozwiązanie bezprzewodowe
– Satel

str. 20
Ksenia Security. Nowy wymiar bezpieczeństwa
– SPS Electronics

str. 22
Lepiej zapobiegać, niż leczyć – czyli jak szybko wykryć zagrożenie
Linc Polska

str. 24

TELEWIZJA DOZOROWA

Grundig CCTV wyłącznie w ofercie C&C
– C&C Partners Telecom

str. 26
Ultimode do systemów monitoringu
– Dipol

str. 28

Temat numeru

O kamerach termowizyjnych w zastosowaniach dozorowych
– Jan T. Grusznic

Współczesne kamery termowizyjne stosowane w aplikacjach security zawierają matryce tanich detektorów niechłodzonych. Uzyskiwany z nich obraz jest wystarczający do skutecznej detekcji intruzów niezależnie od warunków oświetleniowych. Są interesującym uzupełnieniem systemów dozoru wizyjnego tam, gdzie dotychczas całodobowy dozór był realizowany przez kamery dzienno-nocne wspomagane oświetlaczami podczerwieni.


str. 30
Kamery termowizyjne
– przegląd oferty rynkowej

str. 34
Jedno urządzenie – dwie kamery. Dozór wizyjny w każdych warunkach
– Axis Communications

str. 40
Udoskonalenia w kamerach termowizyjnych
– Robert Bosch Security Systems

str. 42

SYGNALIZACJA POŻAROWA

Czujki pożarowe. Cz. 1. Jonizacyjna czujka dymu
– Waldemar Wnęk

Niezaprzeczalnym walorem czujek jonizacyjnych jest ich czułość przy spalaniu płomieniowym materiałów w stosunku do innych rozwiązań, w tym optycznych czujek dymu. Producenci poszukują alternatywy dla czujek jonizacyjnych, ale ze względu na koszt rozwiązań nie jest to takie proste.

str. 44

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI NNIEJAWNYCH

Jak określać środki ochrony fizycznej informacji niejawnych (2)
– Marek Ryszkowski

Polskie prawo ochrony informacji niejawnych uzależnia dobór środków ochrony od uprzedniej identyfikacji zagrożeń informacji, ich podatności na zagrożenia, liczby osób, które mają prawo dostępu do informacji niejawnych oraz od klauzul tajności tych informacji. W artykule wymieniono rodzaje stref ochronnych, które mogą być tworzone, przedstawiono główne zasady i sposób określania poziomu zagrożeń miejscowych dla bezpieczeństwa informacji niejawnych, wskazując kryteria podziału tych zagrożeń. Opisano też metodykę doboru środków bezpieczeństwa informacji niejawnych, która uzależnia konfigurację środków budowlano-mechanicznych, elektronicznych i ochrony czynnej danej strefy ochronnej od poziomu zagrożeń.

str. 47

SERWIS INFORMACYJNY

Relacje ze spotkań branżowych
Nowości produktowe
str. 49
Ludzie branży
– rozmowa z Agatą Majkucińską
str. 52
Felieton
Andrzeja Popielskiego
str. 57

STREFA INSTALATORA

Polecamy
– niezbędnik instalatora
str. 58
Niewidzialna ochrona
– ATline
str. 60

Nie dla czadu
– Norbert Jackowicz

W okresie jesienno-zimowym niemal codziennie w radiu i telewizji słyszymy o zatruciach tlenkiem węgla. Wg Państwowej Straży Pożarnej w poprzednim okresie grzewczym (od listopada 2011 r. do marca 2012 r.) wskutek zaczadzenia zmarło 106 osób, a ponad 1800 zostało poszkodowanych. Tylko od września 2012 do 15 stycznia 2013 z tego samego powodu zginęło już 61 osób! Pod względem częstotliwości zatrucie tlenkiem węgla zajmuje trzecie miejsce – po zatruciu lekami i alkoholem – dlatego bardzo ważne jest podejmowanie działań mających na celu informowanie o zagrożeniach z nim związanych oraz sposobach, które pozwolą na ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka zatrucia tym gazem.
A czujki są naprawdę tanie, pracują autonomicznie, zdecydowana większość modeli jest zasilana bateryjnie!

str. 62
Czujki tlenku węgla (CO)
– przegląd oferty rynkowej
str. 64

Karty wyrobów

str. 66

Skorowidz Firm Krajowych

str. 71
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.