Okładka numeru 1'2011

  W numerze 1/2011 m.in.:

 • Temat numeru:  Bariery podczerwieni w ochronie zewnętrznej
 • Audyt miejskich systemów monitoringu (1) – Częstochowa
 • Deklaracje zgodności systemów zabezpieczeń
 • Vademecum sieci komputerowych (9)
 • Świadectwa dopuszczenia w ochronie ppoż.
 • Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych
  – implikacje dla branży security
Felieton o bezpieczeństwie Andrzeja Popielskiego
str. 6
Produkty Numeru
str. 8

POLSKI AUDYT SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO MIAST

Częstochowa – organizacja bliska ideałowi
Akademia Monitoringu Wizyjnego

  Specjaliści z AMW oceniają mocne i słabe strony miejskich systemów monitoringu wizyjnego wg jednolitej metodologii. Zwracają uwagę na aspekty decydujące o skuteczności systemu, analizują rozwiązania techniczne. Duży nacisk kładą na personel, organizację i zarządzanie, ponieważ są to często najsłabsze punkty takich systemów. Prezentują też warte do naśladowania praktyki i oryginalne rozwiązania.
  Audyt rozpoczynamy mocnym uderzeniem - od Częstochowy. Zdaniem specjalistów AMW to jeden z najlepszych miejskich systemów CCTV w Polsce, zorganizowany i zarządzany wg światowych wzorów, z mocną obsadą operatorską i sprawną sekcją interwencyjną.

str. 11

NORMALIZACJA I CERTYFIKACJA

Deklaracje zgodności dla urządzeń stosowanych w elektronicznych systemach zabezpieczeń
Andrzej Tomczak

  Rozporządzenie MSWiA z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, nakłada wiele obowiązków na wykonawcę elektronicznego systemu zabezpieczeń, instalowanego w obiekcie podlegającym przepisom rozporządzenia. Jednym z nich jest dostarczenie certyfikatów lub deklaracji zgodności dla urządzeń zastosowanych w systemie, które wymagają klasyfikacji. Jak prawidłowo wystawia się deklaracje zgodności - przeczytasz w artykule.

str. 16

SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU

Nowoczesny monitoring sygnałów alarmowych
Artykuł firmy Satel

str. 18
Funkcjonalne centrale serii Premier
Artykuł firmy Volta

str. 21

Temat numeru: Zewnętrzne Bariery Podczerwieni

Aktywne bariery podczerwieni
A Andrzej Tomczak

str. 22
Produkty Numeru str. 26
Bariery TAKEX pierwsza linia ochrony obwodowej
Artykuł firmy ICS Polska

str. 28
Bariery IR dostępne na polskim rynku – zestawienie tabelaryczne str. 30

TELEWIZJA DOZOROWA

Bosch HD – wizja bez kompromisów
Artykuł firmy Robert Bosch
str. 36
Technologia P-Iris zmienia oblicze sektora dozoru wizyjnego
Artykuł firmy Axis Communications

str. 40
Monitoring wizyjny w sieci IP. Kompleksowe i nowatorskie rozwiązania firmy SONY
Artykuł firmy Veracomp

str. 42
Vademecum sieci komputerowych (9)
Paweł Domagała

  Tematyką pierwszego w 2011 r. odcinka są protokoły używane przez urządzenia sieciowe stosowane w cyfrowych systemach CCTV. Rozpoczęto omawianie najpopularniejszych protokołów komunikacji sieciowej, wymienianych w większości kart katalogowych producentów kamer IP i wideoserwerów.

str. 43

SYGNALIZACJA POŻAROWA

Świadectwa dopuszczenia – nowelizacja rozporządzenia MSWiA
Grzegorz Mroczko

  3 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie MSWiA z 27 kwietnia 2010 r., w istotny sposób zmieniające treść rozporządzenia z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Co nowelizacja oznacza dla posiadaczy świadectw dopuszczenia wydanych na podstawie pierwotnego brzmienia rozporządzenia MSWiA? Całość problematyki w artykule.

str. 46

OCHRONA INFORMACJI

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (1)
Marek Ryszkowski

  Mając w perspektywie polskie przewodnictwo w Radzie UE w 2011 r., władze polskie podjęły decyzję o wprowadzeniu do krajowego systemu prawa powszechnego jakościowo nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, jako projektu rządowego. Jej tekst ogłoszono 1 października 2010 r. (w Dz.U. Nr 182, poz. 1228). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2011 r. Autor omawia istotne zmiany z punktu widzenia branży security.

str. 51

RYNEK

Powrót legendy str. 55

SERWIS INFORMACYJNY

Solution Centre w C&C Partners str. 56

„Techniki Przetwarzania Obrazu” Sympozjum naukowe

str. 60
Co dalej, branżo ochrony?
Edmund Basałyga

  Rozważania o edukacji, kierunkach rozwoju i innych ważnych problemach branży ochrony, która zdaniem autora bywającego na bardzo wielu imprezach branżowych, zbyt mało uwagi zwraca na takie treści. Branża usług bezpieczeństwa potrzebuje prawdziwych (!), rzetelnie (!) wykształconych specjalistów wszystkich szczebli – menedżerów, organizatorów oraz wykonawców usług ochrony osób, obiektów i obszarów, imprez masowych, informacji niejawnych, danych osobowych, środowiska, informatyki, łączności itp. Skąd ma czerpać zasoby kadrowe wszystkich szczebli?

str. 61

Nowości firmowe

str. 64
Ekspert radzi w dobrym humorze (3)
Bogusław Dyduch

str. 61

Karty wyrobów

str. 70
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.