Okładka numeru 6'97

OKABLOWANIE STRUKTURALNE WG NORMY EN 50173
Jerzy Siarkiewicz
Artykuł przybliża tematykę okablowania strukturalnego - zgodnie
z norm± EN 50173 - projektantom i instalatorom systemów
alarmowych. Polska norma dotycz±ca tych zagadnień
ma ukazać się jeszcze w bież±cym roku.

str. 5
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU
Jerzy Siarkiewicz

str. 9
KARTY CHIPOWE, CZYLI KARTY Z UKŁADAMI SCALONYMI
Andrzej Tomczak
W artykule podjęto próbę omówienia i usystematyzowania podziału
wszystkich dostępnych kart, zawieraj±cych w swojej strukturze układ
scalony (ang. Chip), proponuj±c jednocze¶nie ich polsk± nazwę
"karty elektroniczne". Podano szeroki wachlarz zastosowań tych
kart, który nie ogranicza się tylko do specjalizowanego, jakim jest
np. kontrola dostępu, ale obejmuje również systemy i urz±dzenia
powszechnego użytku.

str. 15
KARTY MIKROPROCESOROWE
Roman Maksymowicz
Karty mikroprocesorowe należ± do grupy kart elektronicznych
(w nazewnictwie ang. chip cards) i zawieraj± w swojej strukturze
nie tylko układ pamięciowy, ale kompletny system
mikroprocesorowy. Obecnie ¶rednia dynamika wzrostu ich liczby
wynosi około 45%, a w niektórych zastosowaniach - 150%.

str. 19
AKUSTYCZNE CZUJKI STŁUCZENIA SZKŁA
Sławomir Makowski
W artykule autor przedstawia zalety i wady czujek stłuczenia szkła
działaj±cych w pa¶mie akustycznym od 20 Hz do 20 kHz.
Jednocze¶nie daje praktyczne zalecania stosowania tego typu czujek.

str. 23
ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE I AWARYJNE WYJ¦Ć NA DROGACH EWAKUACYJNYCH. CZĘ¦Ć II
Andrzej Jurga, Jan Szubert, Jan Uniejewski
Autorzy w oparciu o projekt normy europejskiej - omawiaj±
wymagania dotycz±ce produkcji, eksploatacji i badań okuć
przeciwpanicznych uruchamianych mechanicznie
w sytuacjach paniki.

str. 28
IMMOBILIZERY - JAKIE POWINNY BYĆ?
Michał Proniewski

str. 44
KARTY KATALOGOWE str. 24, 26, 32, 33, 36, 40, 41, 43
DOBÓR I SKUTECZNO¦Ć PODRĘCZNEGO SPRZĘTU
GA¦NICZEGO W PRZECIWPOŻAROWYM ZABEZPIECZENIU
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Andrzej Nasiorowski, Mirosław Orłowski
W artykule podano praktyczne zalecenia odno¶nie doboru
podręcznego sprzętu ga¶niczego oraz wła¶ciwego posługiwania się
nim, w odniesieniu do czterech grup pożarów (A, B, C, D).
S± to zalecenia zgodne z najnowsz± norm± europejsk± EN3.

str. 47

BADANIA ŻALUZJI I KRAT ZWIJANYCH str. 56
GLOBALSTAR - SATELITARNA ŁˇCZNO¦Ć Z CAŁYM
¦WIATEM

str. 56
PREZENTACJE I SZKOLENIA str. 57
NAGRODY IFSEC '97 str. 58
SAWO '97. PRACA POD OCHRONˇ str. 58
SITECH BERLIN '97 str. 58
KUPON PRENUMERATY NA 1998 R. str. 59
WYSTAWY I TARGI str. 60
SKOROWIDZ FIRM KRAJOWYCH str. 61
CENNIK REKLAM str. 62
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.