Okładka numeru 4'98

PROTOKÓŁ TRANSMISJI INFORMACJI CENTRAL
SYGNALIZACJI POŻAROWEJ DO SYSTEMÓW MONITOROWANIA

Krzysztof Przybecki

Systemy monitoruj±ce lokalne instalacje sygnalizacji pożarowej
- pozwalaj±ce identyfikować miejsce i rodzaj zdarzenia (pożar,
uszkodzenie) zarejestrowanego w centrali - wymagaj± okre¶lonego
sposobu przekazywania informacji między central± i centrum
odbiorczym. Sposób ten nazwany powszechnie protokołem transmisji,
stosowany przez krajowych producentów central sygnalizacji
pożarowej, przyjęło się nazywać protokołem TELSAP.
str. 7
TRANSPORT DÓBR KULTURY
Sławomir Kocewiak

Autor omawia podstawowe czynniki, maj±ce wpływ na wła¶ciwe
zabezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu. Więcej uwagi
po¶więcono organizacji i przygotowywaniu transportu
samochodowego, jego technicznemu zabezpieczeniu
oraz konwojowaniu.
str. 10
KLUCZ BIOMETRYCZNY
Janusz Bohdanowicz

Autor - po skrótowym omówieniu metod identyfikacji biometrycznej
- koncentruje się na przybliżeniu czytelnikowi rozwi±zań sprzętowo
- programowych, wykorzystuj±cych metodę identyfikacji odcisków
palców (na przykładzie urz±dzenia występuj±cego pod nazw± FIU
firmy SONY).

str. 15
UNIERUCHAMIACZE (IMMOBILIZERY) DOSTĘPNE
NA RYNKU POLSKIM

str. 20

KARTY KATALOGOWE


str. 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42,
43, 44, 45
CZARNE LUSTRO - CZY TO MA SENS?
Andrzej Krawczyński

Wprowadzenie "czarnego lustra" do konstrukcji pasywnej czujki
podczerwieni jest najnowszym osi±gnięciem technicznym
i technologicznym w zakresie eliminacji negatywnego wpływu
¶wiatła białego na pracę czujki.

str. 21
CYFROWE CZUJKI RUCHU PIR FIRMY PARADOX
SECURITY SYSTEM
- artykuł firmowy
Ryszard Turkowski

Detekcja cyfrowa jest now± zgłoszon± do opatentowania technologi±,
opracowan± przez firmę PARADOX. Konwersja sygnału z czujnika,
wzmocnienie, filtrowanie i przetwarzanie (DSP) s± wykonywane
wył±cznie na drodze cyfrowej w czasie rzeczywistym,
przy zastosowaniu algorytmu programowego SHIELD.

str. 26
UJEDNOLICONE SYMBOLE VdS DO PROJEKTÓW SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Norbert Bartkowiak

str. 29
ROZWÓJ POLSKICH NORM DOTYCZĄCYCH SPÓJNEGO SYSTEMU
ZARZˇDZANIA

Jolanta Gałka

str. 49
ISTOTA UMOWY W PRAWIE CYWILNYM
Zenon Trzciński

str. 58
BEZPIECZEŃSTWO ZA KRATKAMI- artykuł firmowy
Norbert Bartkowiak

str. 62
POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO - DZIAŁANIA PROGRAMOWE
Bolesław Stanejko

str. 64
NIELEGALNY OBRÓT DOBRAMI KULTURY
Piotr Ogrodzki

str. 64
IV WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PISA str. 70
SKOROWIDZ FIRM KRAJOWYCH str. 71
CENNIK REKLAM str. 76
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.