Okładka numeru 5'98

PROBLEMY BRANŻY SECURITY
INSPEKTOR NADZORU TECHNICZNEGO W BRANŻY ZABEZPIECZEŃ
Jacek Drogosz
Po raz pierwszy zaproponowano stworzenie funkcji Inspektora
Nadzoru Technicznego w branży security. Funkcja ta jest na tyle
ważna - nie tylko w sytuacji branży w Polsce - że można rozważać
czy przydatno¶ć jej w prawidłowym i odpowiedzialnym rynku
zabezpieczeń technicznych jest celowa. Systemy alarmowe - jako
systemy zabezpieczenia technicznego - powinny podlegać tym
samym rygorom kontroli, co inne systemy techniczne
w projektach budowlanych.

str. 6
CYFROWA ORAZ ANALOGOWA REJESTRACJA WIZJI
W SYSTEMACH ALARMOWYCH. CZĘ¦Ć II - JAKO¦Ć ZAPISU.

Waldemar Więckowski
W czę¶ci I artykułu ("S. A." Nr 3/98) przedstawiono porównanie
czasów zapisu, możliwych do uzyskania w urz±dzeniach cyfrowych.
Ta czę¶ć dotyczy jako¶ci nagrania uzyskiwanej w obu rodzajach
zapisu, a dokładniej - rozdzielczo¶ci rejestrowanych obrazów.

str. 8

NOWOCZESNY SYSTEM SYGNALIZACJI NAPADU
I WŁAMANIA ORAZ KONTROLI DOSTĘPU GALAXY

- artykuł firmowy
Przemysław Maćkowiak
Opisano architekturę, możliwo¶ci programowe i typowe aplikacje
systemu sygnalizacji włamania i napadu GALAXY, który jest
jednocze¶nie zintegrowany z systemem kontroli dostępu.

str. 18

LINIE DOZOROWE CENTRAL ALARMOWYCH
Roman Maksymowicz
W artykule przybliża się Czytelnikowi - w sposób systematyczny
i uporz±dkowany - temat linii dozorowych central alarmowych.
Różnorodno¶ć central do systemów alarmowych na rynku security
sprawia, że wielu (głównie użytkowników) ma problem z ocen±
aplikacji, a także prawidłow± konfiguracj± ich systemu
zabezpieczenia technicznego.
str. 22
KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA DLA ZAMKNIĘĆ AWARYJNYCH
NA PODSTAWIE STANU TECHNICZNO - PRAWNEGO
W UNII EUROPEJSKIEJ

Jan Szubert
Drzwi wyj¶ciowe oraz przej¶ciowe na wewnętrzne ci±gi
komunikacyjne stanowi± główny element zapór mechanicznych
na drogach ewakuacyjnych. Dlatego zamknięcia awaryjne do tych
elementów budowlanych musz± spełniać okre¶lone, ¶cisłe
wymagania dotycz±ce bezpieczeństwa, które reguluj± przepisy
techniczno - prawne przyjęte przez Unię Europejsk±.

str. 26

KARTY KATALOGOWE


str. 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42,
43, 44, 45
DUO - NOWE ROZWIˇZANIA W DZIEDZINIE DETEKTORÓW
DUALNYCH
- artykuł firmowy
W artykule przedstawiono nowe tendencje w rozwoju detektorów
dualnych na przykładzie czujek serii DUO firmy Visonic.

str. 31

KAMERA PANASONIC WV-CP 650 SUPER DYNAMIC
- artykuł firmowy
Janusz Adamski, Paweł Utrata
Wprowadzenie na rynek przez firmę PANASONIC kamery
WV - CP 650 Super D stanowi znaczny postęp w dziedzinie
profesjonalnych kamer do systemów CCTV. Wyróżnia j± nowy
rodzaj elementów CCD, a więc znaczny postęp technologiczny.

str. 33

OBOWIˇZEK PRZEDSIĘBIORCY WYKONANIA UMOWY
Z NALEŻYTˇ STARANNO¦CIˇ
- porady prawne
Zenon Trzciński

str. 46

INSTALOWANIE I EKSPLOATACJA JONIZACYJNYCH CZUJEK
DYMU
- porady dla projektantów i instalatorów
Adam Piliszczuk, Jan Skotniczny
Jonizacyjne czujki dymu wymagaj± od producentów, instalatorów
i użytkowników stosowania specjalnej procedury, wynikaj±cej
z zastosowania w nich izotopów promieniotwórczych.
W artykule przybliżono te procedury wszystkim zainteresowanym
wykorzystaniem tych czujek w pożarowych instalacjach alarmowych.

str. 53

5 LAT ID ELECTRONICS str. 59
MŁODSZE, SMUKLEJSZE, CZULSZE... str. 59
SICUREZZA '98 - "INTELIGENTNA" PRZYSZŁO¦Ć str. 60
SKOROWIDZ FIRM KRAJOWYCH str. 71
CENNIK REKLAM str. 76
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.