Okładka numeru 5'98

TYPOLOGIA SYSTEMÓW MONITOROWANIA
Ryszard Turkowski, Marian Cabalski
Przedstawiono propozycje klasyfikacji systemów monitorowania
według celów i zadań wyznaczonych przez rynek, oraz innych
kryteriów porównawczych. Na tym tle omówiono ¶wiatowe
i krajowe tendencje w rozwoju monitoringu. Jest to jednocze¶nie
propozycja autorska usystematyzowania i klasyfikacji w zakresie
taktyki i organizacji monitorowania.

str. 7
MONITOROWANIE SYGNAŁÓW ALARMU O PRZESTĘPSTWIE,
ZARYS PROBLEMÓW ORGANIZACYJNO - PRAWNYCH

Zbigniew Tomasz Nowicki
W artykule przedstawiono zarys problemów organizacyjno-
prawnych dotycz±cych działalno¶ci gospodarczej zwi±zanej
z monitorowaniem sygnałów alarmowych. ¦rodowisko zawodowe
branży problemy te rozwi±zuje na co dzień w zaistniałej sytuacji
prawnej i nie można z cał± stanowczo¶ci± stwierdzić, czy s± to
rozwi±zania optymalne.

str. 18

TRANSMISJA DANYCH - OBRAZU I SYGNAŁÓW ALARMU
- POPRZEZ CYFROWˇ TELEFONIĘ KOMÓRKOWˇ GSM

artykuł firmowy
Wacław Łukomski
Na tle własnych rozwi±zań firmy w zakresie tworzenia
hierarchicznych struktur systemów zabezpieczenia i nadzoru
przedstawiono możliwo¶ci wykorzystania cyfrowej telefonii
komórkowej GSM do transmisji sygnałów.

str. 22

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU GRANTA COMPACT
artykuł firmowy
Piotr Gronek
Firma COTAG wprowadziła do sprzedaży nowy system kontroli
dostępu GRANTA COMPACT na aktywne i pasywne karty
zbliżeniowe. Artykuł przybliża zasady projektowania
i programowania tego systemu.

str. 26

LIT NA DŁUGOWIECZNO¦Ć. BATERIE LITOWE
W URZˇDZENIACH SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Thomas Dittrich
Baterie litowe s± stosowane jako główne Ľródło zasilania lub
jako awaryjne podtrzymywanie napięcia w nowoczesnych
urz±dzeniach do systemów alarmowych. Decyduj±cym warunkiem
optymalnego działania baterii jest jej dostosowanie do wybranej
aplikacji już w fazie projektu technicznego. Spo¶ród oferowanych
przez firmę Sonnenschein Lithium rodzajów baterii litowych dwa
omawiane w artykule maj± zastosowanie w branży zabezpieczeń.

str. 33

KARTY KATALOGOWE


str. 39, 40,
41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48,
49, 50
SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WEDŁUG VdS
- porady dla projektantów i instalatorów
Norbert Bartkowiak

Dynamiczny rozwój systemów kontroli dostępu i ich
powszechno¶ć na rynku zabezpieczeń wymusiły konieczno¶ć
opracowania wymagań na ich budowę, testowanie, projektowanie
i instalację. Wiod±c± rolę w tym zakresie odegrał Zwi±zek
Ubezpieczycieli Mienia w Niemczech (VdS), którego opracowanie
jest przedmiotem prezentowanego artykułu.

str. 52

TAKTYKA WSPÓŁPRACY ZABEZPIECZEŃ MECHANICZNYCH
Z SYSTEMAMI SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

- porady dla projektantów i instalatorów
Zbigniew Karwowski

str. 56

TECHNIKA PROGRAMOWANIA CENTRAL ALARMOWYCH
- porady dla projektantów i instalatorów
Marek Niemojewski

str. 58

ODPOWIEDZIALNO¦Ć SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI
- porady prawne
Zenon Trzciński

str. 61

KONFERENCJA SONY W LISBONIE str. 66
ISO 9001 DLA POLON - ALFA str. 67
GARDA '98 str. 73
SAWO '98 str. 74
WYSTAWY I TARGI str. 78
SKOROWIDZ FIRM KRAJOWYCH str. 79
WARUNKI PRENUMERATY str. 83
CENNIK REKLAM str. 84
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.