PIERWSZE POLSKIE CZASOPISMO BRANŻY SECURITY
Okładka numeru 5'99

FORUM
Czas, matematyka i ... bandyta
ZDZISŁAW KUBIK
Autor przeprowadza analizę matematyczn± zwi±zku poziomu bezpieczeństwa
z czasami trwania potencjalnych lub realnych zagrożeń. Chce jednocze¶nie pokazać jakie czynniki - w kompleksowym systemie zabezpieczenia technicznego - wpływaj± na skuteczno¶ć ochrony obiektów.

str. 7
Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich. Czę¶ć II
ANDRZEJ SAFUTA
W drugiej czę¶ci artykułu dotycz±cego zabezpieczenia ppoż. budynków wysokich czytelnik znajdzie dalszy ci±g praktycznych wskazówek dotycz±cych taktyki i techniki w tym zakresie.

str. 17
Satelitarny system monitorowania pojazdów FINDER
- artykuł firmy BOGUARD

PIOTR JAKUBOWSKI, ANDRZEJ PASZKOWSKI
Satelitarne systemy monitorowania pojazdów FINDER bazuj± na poł±czeniu dwóch technologii: satelitarnego systemu lokalizacji (GPS) i cyfrowej telefonii komórkowej (GSM).

str. 21

Centrala alarmowa CA-10 - produkt polski
MAREK NIEMOJEWSKI
W artykule opisano funkcjonalne możliwo¶ci nowoczesnej centrali CA - 10 firmy SATEL z Gdańska. Jest to polski produkt , opracowany zgodnie
z najnowszymi tendencjami w dziedzinie sygnalizacji włamania i napadu, wykonany w najnowszej technologii.

str. 25
Nowa generacja czujek sejsmicznych
- artykuł firmy ALARMCOM BIELSKI

ANDRZEJ KRAWCZYŃSKI
W artykule autor, na tle poszczególnych generacji czujek sejsmicznych przedstawia najnowsz±, któr± wyróżnia nowy przetwornik bimorficzny SENSTECR oraz unikatowy układ obróbki sygnału.

str. 28

Wprowadzenie do techniki ¶wiatłowodowej
KRZYSZTOF NOWACKI
Technika ¶wiatłowodowa jest coraz czę¶ciej wykorzystywana w zakresie transmisji sygnałów w systemach alarmowych. W artykule autor przedstawił podstawowe wiadomo¶ci o ¶wiatłowodach oraz zł±czach ¶wiatłowodowych.

str. 31
Karty katalogowe str. 41 - 48
Nowy 6-kanałowy multiplekser PHILIPSA
- artykuł firmy PHILIPS
JÓZEF BYCUL
W artykule przedstawiono parametry funkcjonalne i techniczne nowego
multipleksera firmy PHILIPS typ LTC 2622/50.

str. 37

Zdalna cyfrowa weryfikacja alarmów
- artykuł firmy ALARM SYSTEM BONELLI SISTEMI
JACEK MACKOJĆ

str. 50

Projekt normy PN-EN 50132-7 "Systemy Alarmowe. Systemy
dozorowe CCTV w zastosowaniach dotycz±cych zabezpieczenia.
Wytyczne stosowania." Definicje
- normalizacja
WALDEMAR WIĘCKOWSKI

str. 57

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego - porady prawne
ZENON TRZCIŃSKI

str. 59
CERBERUS celebruje str. 68
Bezpo¶rednie informacje firmowe str. 70
Punkty stałego kolportażu str. 78
Skorowidz firm krajowych str. 79
Cennik reklam str. 84
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.