PIERWSZE POLSKIE CZASOPISMO BRANŻY SECURITY
Okładka numeru 6'99

VAS 1000 System nadzoru wizyjnego z synoptykami
- artykuł firmy ABAK - produkt polski

ANDRZEJ SZEBLA, WACŁAW ŁUKASZEWSKI
W artykule opisano system nadzoru wizyjnego VAS 1000 składaj±cy
się z dwóch podsystemów: nadzoru wizyjnego VA 2008
i kompleksowego monitorowania obiektu SKMO. Jest to polski produkt nagrodzony wyróżnieniem w konkursie "Polski Mistrz Techniki Alarmowej '99".
str. 7
Museo in Mostra. Pokaz organizacji muzeum w aspekcie bezpieczeństwa.
JANUSZ BOHDANOWICZ
W artykule omówiono innowacyjny pokaz organizacji muzeum
w aspekcie zabezpieczenia eksponowanych dzieł sztuki
oraz bezpieczeństwa ludzi zwiedzaj±cych ten obiekt. Pokaz ten miał miejsce w Mediolanie w czasie trwania targów SICUREZZA '98.
str. 17
Alarm głosowy
BOHDAN LESZKO
Jest to nowatorskie opracowanie dotycz±ce gło¶nikowego systemu
rozgłoszeniowego o zabezpieczonym działaniu. Systemy tego typu
przeznaczone s± do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji słownej
o zaistniałym niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji.
str. 24
Kamery płytkowe firmy Aritech
- artykuł firmy Aritech

MACIEJ BRZYSKI
W systemach telewizji użytkowej pewn± odrębn± grupę stanowi± tzw. kamery ukryte. W artykule przedstawiono opis i aplikacje tego typu kamer oferowanych przez firmę ARITECH.
str. 33
Interfejsy cyfrowe. Cz. II. Interfejsy szeregowe do integracji systemów automatyki budynkowej
ROMAN MAKSYMOWICZ
W tej czę¶ci artykułu, dotycz±cego interfejsów szeregowych, omówione
zostały przede wszystkim te, które przeznaczone s± do integracji systemów
automatyki w nowoczesnych budynkach.
str. 36
Karty katalogowe str. 39 - 49
Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1020
- artykuł firmy POLON-ALFA - produkt polski
ZBIGNIEW OSOWICKI
W artykule opisano najnowszy produkt firmy POLON-ALFA
- nieadresowaln±, mikroprocesorow± centralę sygnalizacji pożarowej,
która wykonana jest w najnowszej technice i technologii oraz spełnia
warunki normy PN-E-08350-2 (odpowiednik EN54-2).
str. 50
Nowa norma na zasilacze do systemów alarmowych
- normalizacja
KRZYSZTOF SERAFIN

str. 54
Ochrona informacji niejawnych w ramach ¶wiadczenia usług
zabezpieczenia technicznego. Cz. I

- porady prawne
ZENON TRZCIŃSKI


str. 61
Bezpo¶rednie informacje firmowe str. 67
Nowa akredytacja PCBiC str. 68
HRS - 1P SONY. Nowa jako¶ć przy cyfrowym zapisie danych str. 69
Punkty stałego kolportażu str. 72
Wystawy i targi str. 77
Kupon na prenumeratę str. 77
Skorowidz firm krajowych str. 79
Cennik reklam str. 84
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.