JEDYNE NIEZALEŻNE I WIARYGODNE CZASOPISMO BRANŻY SECURITY
Okładka numeru 1'2000

Transmisja obrazów telewizyjnych poprzez sieci komputerowe
w zastosowaniach dotycz±cych systemów zabezpieczeń

WALDEMAR WIĘCKOWSKI
Przesyłanie obrazów telewizyjnych poprzez sieci komputerowe jest - wraz
z cyfrow± ich rejestracj± - najbardziej aktualnym tematem w zakresie
systemów CCTV. Autor porusza obszernie problemy i nieporozumienia,
jakie towarzysz± wprowadzaniu wizji cyfrowej na rynek systemów
dozorowych CCTV.

str. 6
Alarm głosowy. Cz. II - Projekt akustyczny
BOHDAN LESZKO
W drugiej czę¶ci cyklu, przedstawiaj±cego kompleksowo zagadnienia
dotycz±ce najefektywniejszego sposobu informowania
o niebezpieczeństwie, autor zwraca szczególn± uwagę na tzw. projekt
akustyczny, omawiaj±c poszczególne jego elementy.
str. 14
Czujka do dozorowania gablot
JANUSZ BOHDANOWICZ
DV451 firmy CERBERUS jest specjalizowan± czujk± do ochrony różnego
rodzaju gablot w muzeach, galeriach sztuki, sklepach jubilerskich,
jak również gablot w fasadach budynków. Czujka niezawodnie wykrywa
każd± próbę uszkodzenia gabloty.
str. 16
Do niczego... się nie zmuszaj!
- artykuł firmy GORKE
str. 25
Karty katalogowe str. 41 - 52
Kompresja cyfrowych sygnałów wizyjnych w systemach nadzoru.
Cz. I - Wprowadzenie

MAREK DOMAŃSKI
Bazuj±c na wieloletnim do¶wiadczeniu zawodowym, autor - w cyklu
artykułów - przybliża czytelnikowi podstawowe informacje o stosowanych
metodach kompresji danych cyfrowych. Kompresja danych cyfrowych
reprezentuj±cych obrazy jest szczególnie ważnym zagadnieniem
w systemach dozorowych CCTV.

str. 26

Przesyłanie sygnałów wizyjnych za pomoc± radiolinii.
Cz. I - Wybrane aspekty dozoru telewizyjnego obiektów odległych

TOMASZ ĆWIETKOWSKI
Do transmisji sygnałów wizyjnych wykorzystywane mog± być różne
media. Jednym z nich jest radiolinia. Autor w pierwszej czę¶ci po¶więconej
tej tematyce prezentuje pojęcia i zagadnienia zwi±zane z przesyłaniem
obrazu na odległo¶ć. Obserwacja chronionego obiektu jest jednym
z podstawowych zagadnień w branży zabezpieczeń technicznych.

str. 32

Krosownica wizyjna AD168 - artykuł firmy SANTEC
CZESŁAW PÓŁTORAK

str. 57
Podstawowe problemy pomiarów i projektowania w liniach ¶wiatłowodowych
KRZYSZTOF NOWACKI
Instalacja i eksploatacja sieci ¶wiatłowodowej stawia przed wykonawc±
i użytkownikiem odmienne zadania od tych, jakie istniej± w sieciach
konwencjonalnych. W artykule autor przedstawia podstawowe problemy
w zakresie pomiarów i projektowania w liniach ¶wiatłowodowych.

str. 60
Ochrona informacji niejawnych w ramach ¶wiadczenia usług
zabezpieczenia technicznego. Cz. II

- porady prawne
ZENON TRZCIŃSKI


str. 66
III Międzynarodowa Konferencja Interpolu w Lyonie str. 75
Certyfikaty PISA dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa str. 77
Certyfikaty ISO 9001 dla polskich firm str. 78
Punkty stałego kolportażu str. 80
Roczny spis tresci 1999 str. 81
Skorowidz firm krajowych str. 83
Warunki prenumeraty str. 87
Cennik reklam str. 88
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.