JEDYNE NIEZALEŻNE I WIARYGODNE CZASOPISMO BRANŻY SECURITY
Okładka numeru 3'2000

FORUM
Ewakuacja niepełnosprawnych z budynków użyteczno¶ci publicznej
ANDRZEJ SAFUTA

str. 6
Miejski system telewizji użytkowej - moda czy konieczno¶ć
MAREK BIELSKI
W ostatnich latach w wielu państwach Europy - szczególnie w dużych i ¶rednich aglomeracjach miejskich - notowany jest wzrost przestępstw o charakterze kryminalnym, maj±cych głównie miejsce na ulicach oraz w miejscach nasilonego ruchu osobowego. Autor - w oparciu o analizę porównawcz± - wykazuje skuteczno¶ć jednej z technik branży security, a mianowicie nadzoru CCTV w walce z tego typu przestępczo¶ci±. Jednocze¶nie podaje algorytm, jak należy poprawnie zorganizować
i przeprowadzić inwestycję "System telewizyjny w mie¶cie".

str. 8
Zarz±dzanie bezpieczeństwem miasta
WACŁAW ŁUKASZEWSKI
Przedsięwzięcie "Bezpieczne miasto" jest narzędziem taktyczno-operacyjnym, obejmuj±cym zespół specjalnych założeń taktycznych
i technicznych, posunięć kadrowych oraz przedsięwzięć finansowych, które w efekcie prowadz± do wymiernego ograniczenia zjawisk przestępczych.

str. 28
Bariera mikrofalowa z cyfrow± obróbk± sygnału
- artykuł firmy ALTEL

KRZYSZTOF CICHULSKI

str. 34

Drukarki kart plastykowych FARGO
- artykuł firmy DIGITCARD-UNICARD


str. 61
Karty katalogowe str. 41 - 56
Polska norma na systemy CCTV. Zasady postępowania inwestorów w ¶wietle projektu
normy PN-EN 50132-7 na systemy dozorowe CCTV
- normalizacja
WALDEMAR WIĘCKOWSKI

Artykuł w oparciu o projekt PN omawia wskazania dla inwestorów dotycz±ce zasad postępowania w procesie projektowania i realizacji systemów dozorowych CCTV.

str. 22
Kable do transmisji sygnałów w sieciach alarmowych. Cz. I
- artykuł firmy TECHNOKABEL, produkt polski
ZDZISŁAW J. PERKOWSKI

Firma Technokabel jest wiod±cym polskim producentem kabli
i przewodów do transmisji sygnałów, zarówno analogowych,
jak i cyfrowych. W artykule przedstawiono cał± gamę produktów
z omówieniem parametrów transmisyjnych, ważnych z punktu widzenia przesyłania różnych sygnałów o małej (Cz. I) i wielkiej (Cz. II) częstotliwo¶ci.

str. 62

Zasilacze do systemów alarmowych - zaniedbana dziedzina oferty rynkowej
KAZIMIERZ BULANDRA
Autor w artykule przedstawia - na bazie obowi±zuj±cych aktów normatywnych - praktyczne zalecenia odno¶nie zasilania buforowego
i cyklicznego, tak istotnych w systemach zabezpieczeń technicznych.

str. 69
Rozwi±zania cyfrowe SONY w zakresie CCTV str. 72
Z wizyt± na Targach ISC 2000 w USA str. 72
Nowa kolorowa drukarka komputerowa MITSUBISHI str. 74
GARDA 2000 str. 75
SECUREX 2000 - Medale i nagrody str. 78
Certyfikaty dla ekspertów PISA w zakresie bezpieczeństwa
- prezentacje
str. 80
Skorowidz firm krajowych str. 85
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.