JEDYNE NIEZALEŻNE I WIARYGODNE CZASOPISMO BRANŻY SECURITY
Okładka numeru 6'2000

>

TETRA. Standard cyfrowej ł±czno¶ci radiowej
Bazuj±c na krótkiej informacji firmy Motorola przedstawiono opis standardu TETRA. Jest to standard mobilnej, cyfrowej ł±czno¶ci radiowej i mimo, że realizuje podobne funkcje co opisany w nr 5/2000 "Systemów Alarmowych" TETRAPOL, różni się od niego zasad± działania oraz parametrami technicznymi.
str. 6
Stacja monitorowania alarmów. Sygnały, akcje, weryfikacja
GRZEGORZ STECZKO
W artykule okre¶lono podstawowe funkcje realizowane przez stację monitorowania alarmów SMA. Na przykładzie wybranej SMA dokonano analizy sygnałów odbieranych przez stację, podano ich statystykę. Wskazano na sposoby weryfikacji sygnałów alarmowych.

str. 8

Telewizja dozorowa w systemach ochrony peryferyjnej
KRZYSZTOF CICHULSKI
W artykule przedstawiono zasady działania oraz zakres zastosowań telewizji dozorowej w systemach ochrony peryferyjnej. System telewizji dozorowej - niezwykle efektywny i skuteczny system ochrony - może być wykorzystywany jako wspomagaj±cy w przypadku ważnych i rozległych obiektów lub jako system samodzielny do ochrony mniejszych terenów.

str. 13

Biometryczne systemy kontroli dostępu- artykuł firmy AutoID Polska
str. 21
Internet - dozór telewizyjny - artykuł firmy SANTEC
TOMASZ MIGDAŁ
W artykule przedstawiono serię wideosensorów Convision, umożliwiaj±cych transmisję obrazu przez Internet.

str. 22
Karty wyrobów str. 41 - 56
Multiplekser z graficznym interfejsem użytkownika
JACEK GIERSZ
Firma Vision Factor opracowała wideomultiplekser Cameo wykorzystuj±cy graficzny interfejs użytkownika. Wszystkie funkcje multipleksera, ł±cznie z telemetri±, obsługiwane s± za pomoc± myszy komputerowej.

str. 24

MultiCam - cyfrowa rejestracja obrazu - produkt polski
- artykuł firmy DELTA SYSTEM

ARKADIUSZ MATYSIAK
Od pewnego czasu w zakresie CCTV coraz czę¶ciej pojawiaj± się urz±dzenia i systemy do cyfrowej rejestracji obrazów. Jednym z takich urz±dzeń jest system MultiCam polskiej firmy Delta System.

str. 29
Acom6 w systemie dozorowym CCTV- artykuł firmy CBC Poland
ANNA KIECKA

str. 32

Wykorzystanie ¶wiatłowodów do transmisji sygnałów wizyjnych
MACIEJ BRZYSKI
Transmisja sygnałów wizyjnych lub danych za pomoc± konwencjonalnych mediów, jakimi s± przewody miedziane, coraz czę¶ciej nie spełnia oczekiwań dotycz±cych jako¶ci przesłanych sygnałów czy przepustowo¶ci pasma, zwłaszcza przy transmisjach na duże odległo¶ci. Artykuł przybliża czytelnikom pojęcia i problemy zwi±zane z transmisj± ¶wiatłowodow±, szczególnie za¶ - problemy przy projektowaniu systemów CCTV opartych na konwerterach ¶wiatłowodowych.

str. 34

Koncesjonowanie działalno¶ci gospodarczej w zakresie technicznej ochrony osób i mienia - porady prawne
ZENON TRZCIŃSKI

str. 67
Targi SAWO 2000 str. 81
Nowo¶ci Mitsubishi w Essen str. 83
Pierwsze prezentacje sieci GPRS str. 83
Targi "Ochrona i Bezpieczeństwo" str. 84
Bezpo¶rednie informacje firmowe str. 83, 84, 85
Skorowidz firm krajowych str. 86
Warunki prenumeraty i cennik reklam na 2001 r. str. 92
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.