JEDYNE NIEZALEŻNE I WIARYGODNE CZASOPISMO BRANŻY SECURITY
Okładka numeru 3'2001

FORUM
Zintegrowane kamery szybkoobrotowe w systemach telewizyjnego monitorowania miast - fakty i mity. Cz. II. Czułość kamer
WALDEMAR WIĘCKOWSKI
W pierwszej części artykułu (nr 2/2001) autor zaprezentował typowe
nieścisłości i niedomówienia jakie występują w prezentowaniu systemów
telewizyjnego monitorowania miast w Polsce. W części drugiej bardziej
szczegółowo porusza problem prawidłowego określania i podawania
jednego z najważniejszych parametrów kamer, jakim jest czułość.

str. 6

Integracja, zarządzanie a bezpieczeństwo - artykuł firmy "ela compil"
NORBERT BARTKOWIAK
Autor porusza problemy związane z integracją systemów technicznych,
zarządzaniem zabezpieczeniami na poziomie SMS (Security Management
System) oraz tworzeniem planów działań w celu zapewnienia maksimum
bezpieczeństwa budynku w czasie rzeczywistym. System GEMOS integruje
najróżniejsze systemy techniczne obiektu poprzez interfejsy szeregowe.
Jest specjalnie dedykowany dla branży security, uwzględniając
nadrzędność systemów bezpieczeństwa nad automatyką budynku.

str. 13
Dyfrakcyjne elementy optyczne
JANUSZ BOHDANOWICZ
W "S.A." 1/2001 opisano nowe rozwiązanie techniczne firmy Texecom
w konstrukcji pasywnych czujek podczerwieni, polegające na
zastosowaniu soczewki HOTLens, wykonanej w technice holograficznej.
Autor w niniejszym artykule szerzej omawia zasadę działania dyfrakcyjnych
elementów optycznych oraz podaje inne przykłady zastosowań.

str. 17
bibi-K08. Kontroler ośmiu przejść - artykuł firmy MicroMade - produkt polski
JERZY DROŻDŻ
Kontroler bibi K08 - element systemu kontroli dostępu bibi umożliwia
zabezpieczenie 8 wejść chronionych za pomocą terminali instalowanych
na zewnątrz chronionych obszarów. Komunikację z komputerem, a także
sterowanie terminalami zapewniają interfejsy pętli prądowej. Ustawienie
konfiguracji kontrolera i terminali odbywa się za pomocą programu bibi.
Dokonując odpowiednich ustawień programowych można także budować
- na bazie tego kontrolera i terminali - systemy rejestracji czasu pracy.

str. 26
Promieniowanie jonizujące i jego istota oraz aparatura pomiarowa
Cz. I. Wprowadzenie

ADAM PILISZCZUK
Artykuł przybliża problematykę promieniowania jonizującego, którego
wykorzystanie wiąże się ściśle z zabezpieczeniami i bezpieczeństwem.
Autor omawia podstawowe rodzaje promieniowania jonizującego
oraz definicje wielkości charakteryzujących to promieniowanie

str. 30

Karty katalogowe str. 41 - 56
Wymagania dla firm zajmujących się montażem i konserwacją instalacji p.poż - pilna potrzeba ustalenia systemu kontroli i nadzoru w tej dziedzinie
- porady praktyczne

MARIAN BURYK

Instalacje p.poż. powinny być instalowane i konserwowane tylko przez
firmy posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, sprzętowe
i certyfikaty dopuszczające do wykonywania tego typu usług. Systemy
wykrywania pożaru i gaszenia muszą być niezawodne i pewne w działaniu.

str. 61

Znakowanie dzieł sztuki
PIOTR OGRODZKI
Jednym z ważniejszych problemów, mających istotny wpływ
na zabezpieczanie i bezpieczeństwo zbiorów muzealnych i bibliotecznych,
jest ich znakowanie i dokumentowanie. Znakowanie może być jawne
i utajone. Autor prezentuje technologie znakowania oraz metody
identyfikacji dzieł sztuki.

str. 72
SECUREX 2001 str. 76
Drzwi antywłamaniowe GERDA STAR SX
str. 77
Drzwi gazoszczelne DG-2000 str. 78
GEMOS - zarządzanie systemami bezpieczeństwa str. 78
System Satelitarnego Monitorowania Pojazdów Liberty GPS str. 78
Depozytor kluczy DPE-C16S str. 79
Balt-Military-Expo 2001, Safety 2001 Gdańsk str. 80
ROAD SHOW - pokaz najnowszych technologii zabezpieczeń w Polsce str. 80
Dzielnik obrazu GANZ str. 81
Magnetowid poklatkowy Mitsubishi HS-7424E str. 82
Cyfrowy multipleksowy rejestrator wizji DS-150 str. 82
Warszawskie Cenrtum EXPO XXI str. 83
Skorowidz firm krajowych str. 84
 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.