Wydanie specjalne - Bezpieczeństwo pożarowe

Wydanie specjalne - Bezpieczeństwo pożarowe
(wersja pdf - 6290 KB)Na czym bazować, projektując Instalację Sygnalizacji Pożarowej

Władysław Markowski
    Obecnie, do czasu pojawienia się Normy Europejskiej lub nowej Specyfikacji Technicznej, najbardziej przydatne do projektowania ISP są Wytyczne SITP [WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej], które bazują głównie na Specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14, rozszerzając ją nie tylko o znaczną część informacyjną, ale również o dodatkowe wymagania krajowe, w tym zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
str. 4


Kierunki rozwoju w konstrukcji pożarowych czujek dymu. Cz. 1.


Jerzy Ciszewski
    Autor opisuje dotychczasowe i niektóre nowe techniki umożliwiające pomiar wielkości charakterystycznych pożaru (WChP), a także czynników środowiskowych zakłócających pracę układów decyzyjnych czujek. Przedstawia także sposoby identyfikowania tych zjawisk oraz metody wypracowywania decyzji o alarmowaniu.
str. 6

Owocne cztery pory roku w Schrack Seconet

Grzegorz Ćwiek, Schrack Seconet Polska str. 12

POLON 6000. Przełomowa koncepcja centrali SSP o rozproszonej architekturze

Polon-Alfa str. 14

Pożarowa oferta UTC Fire & Security
UTC Fire & Security Polska
str. 17

Wieloliniowe czujki dymu OSID antidotum na kłopoty projektantów i instalatorów
Beata Idziak, Xtralis UK
str. 18

Inteligentne wykrywanie pożarów w elektrowniach wiatrowych

Honeywell Life Safety str. 20

Nowe spojrzenie na integrację: SSP i DSO po sieci IP

Arpol str. 22


Sinorix™ CDT. System gaszenia gazem o stałym wyładowaniu

Siemens Infrastructure & Cities Building Technologies str. 24


Stałe urządzenia gaśnicze aerozolowe


Nuuxe Radioton str. 26


AGC Master®


Artur Godlewski, AGC Systems str. 28


Jeśli gaszenie gazem, to tylko Inergen!


Anna Błażejczyk, Fire Eater Polska str. 29


Zasilacze buforowe do SSP serii EN54. Cz. 1. Wymagania prawne


Pulsar str. 30


Dobór kabli w instalacjach SSP. Cz. 1.


Edward Skiepko
    W instalacjach sygnalizacji pożarowej kable łączą ze sobą poszczególne elementy systemu, tworząc obwody sygnałowe i elektryczne umożliwiające przekaz sygnału i zasilanie. Obwody te przekazują informację od elementu, który wykrył pożar, do centrali sygnalizacji pożarowej (CSP), sterują funkcjami wykonawczymi oraz monitorują pracę i położenie urządzeń sterowanych. W praktyce wymiana informacji w systemie odbywa się cały czas.
str. 32

 
POLECAMY!

Bezpłatnie

Polish (Poland)

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wiecej informacji o cookies i sposobach ich usuniecia mozna znalezc w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje cookies z tej strony.